ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CẶP TÌNH NHÂN

Bảo hiểm Tình yêu

“Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm và rất khó giữ được một tình yêu trọn vẹn. Bảo hiểm tình yêu là một cam kết cho tình yêu, chứng nhận về một mối quan hệ bền vững."

Điều khoản và điều kiện thanh toán

Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website http://baohiemtinhyeu.vn của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Bằng việc sử dụng website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng website ở dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong điều khoản sử dụng website, Quý khách không được phép sử dụng website này. Tiếp tục sử dụng website, Quý khách đã chấp nhận điều khoản sử dụng cũng như bất kỳ thay đổi nào về điều khoản sử dụng website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện mà không cần thông báo cho Quý khách. Xin hãy kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật các thay đổi có thể có.

Được phép sử dụng

Tất cả các nội dung của website chỉ dành cho mục đích sử dụng hợp pháp và phi thương mại của cá nhân và tổ chức. Việc sử dụng website này của các công ty đối thủ cạnh tranh hay các bên thứ ba không phải người tiêu dùng đều bị cấm.

Trừ khi được sự cho phép của pháp luật, không ai được phép mà không có sự đồng ý của PTI thực hiện những hành động sau: (1) đặt liên kết từ website khác đến website này; (2) sao chép, thay đổi hoặc phát tán các nội dung của website; (3) kết nối vào website này một cách có hệ thống để thu thập nội dung hoặc dữ liệu từ website này.

Bản quyền và thương hiệu

Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các tài liệu trong website này, bao gồm không giới hạn các logo và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Quý khách có thể sử dụng các nội dung từ các website này cho các mục đích được phép quy định tại các Điều khoản sử dụng, với điều kiện phải thông báo bản quyền sau đây xuất hiện trong tất cả các bản sao của bất kỳ tài liệu tải xuống hoặc in: "@ 2014 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện".

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Các thông tin và nội dung của website này chỉ dành cho mục đích tham khảo chung, không được mô tả thành các điều khoản, điều kiện và các ngoại lệ áp dụng với các sản phẩm và dịch vụ mà PTI cung cấp trên website này. Tất cả các điều khoản điều kiện bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm mà PTI cung cấp trên website này đều tuân thủ theo Quy tắc bảo hiểm và các điều khoản điểu kiện bổ sung, sửa đổi được ban hành kèm theo. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được PTI cung cấp tại website này đều nằm trong phạm vi luật pháp cho phép.

Cấp đơn bảo hiểm

Mọi cá nhân đều có thể đăng ký tham gia Bảo Hiểm Tình Yêu với điều kiện ràng buộc là mỗi cặp đôi chỉ được đăng ký duy nhất 1 hợp đồng bảo hiểm. Hiện chúng tôi đang triển khai 2 phương án cấp bảo hiểm:

1. Cấp giấy chứng nhận bản cứng: khách hàng đồng ý tham gia Bảo Hiểm Tình Yêu bằng cách cung cấp thông tin cho PTI thực hiện tạo hợp đồng. Sau đó khách hàng có thể nhận giấy chứng nhận và thanh toán tại nhà.

2. Cấp giấy chứng nhận điện tử: khách hàng đồng ý tham gia Bảo Hiểm Tình Yêu bằng cách điền đầy đủ thông tin và thanh toán trên website. Ngay sau khi thanh toán thành công PTI sẽ gửi cho bạn bản giấy chứng nhận điện tử

Chính sách đổi, hủy, hoàn

Nếu thông tin sai sót không làm thay đổi phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm: cán bộ khai thác sẽ thống nhất với Quý khách và chỉnh sửa tại chỗ để cấp đơn, sau đó báo lại cán bộ quản lý website để ghi nhận thông tin sai sót.

Nếu thông tin sai sót làm thay đổi phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm: cán bộ khai thác cần phải trao đổi và được sự đồng ý của cán bộ quản lý website về phương án điều chỉnh mới được phép điều chỉnh và cấp đơn.

PTI chỉ áp dụng hoàn/hủy khi khách hàng liên hệ trực tiếp với PTI qua tổng đài 1900545475 và việc xem xét hoàn/hủy sẽ theo quy định của sản phẩm được ban hành kèm theo Hợp đồng giữa PTI và khách hàng.

Sự riêng tư và mật khẩu

PTI bảo vệ quyền riêng tư về thông tin Quý khách cung cấp. Xem chi tiết tại "Chính sách bảo mật và quyền riêng tư".

Một số khu vực trên website được bảo vệ, yêu cầu người dùng phải cung cấp đúng tên truy nhập và mật khẩu mới được phép truy cập. Các truy nhập không được phép đều bị cấm. Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ cung cấp ngay thông tin cho PTI nếu Quý khách tin rằng một bên thứ ba đã có được tên truy nhập và mật khẩu của Quý khách, hoặc nếu Quý khách tin rằng có truy nhập trái phép đang diễn ra. Để bảo vệ Quý khách, PTI sẽ cấm quyền truy nhập của Quý khách mà không cần thông báo trước khi tin rằng có truy nhập trái phép bằng tên truy nhập và mật khẩu của Quý khách đang diễn ra. Trong trường hợp có thông tin về truy nhập trái phép xảy ra, PTI sẽ dùng tên truy nhập và mật khẩu của Quý khách để xem xét theo các thông tin đó với sự ủy quyền của Quý khách.

Liên kết với website của bên thứ ba

Trong một số trường hợp website này có thể liên kết đến website của một bên thứ ba nào đó và ngược lại. Các liên kết này chỉ có mục đích làm thuận tiện việc tra cứu thông tin, không có giá trị giới thiệu hay xác nhận giữa hai website.

Từ chối bảo đảm

Tất cả mọi thông tin, nội dung của website này nếu được các bên thứ ba (không phải là khách hàng) sử dụng hoặc cung cấp lại đều không nhận được sự bảo đảm từ PTI.

Đăng


vấn
Lấy
chứng
nhận
ngay